Er wordt gesproken over hybride werken als er niet meer het merendeel van de tijd op één centrale plek gewerkt wordt. Er kan hierbij een constructie worden gevormd waarbij er twee of drie dagen thuis wordt gewerkt en de andere dagen op kantoor. Het is een omslag die ontstaan is als gevolg van de uitbraak van het corona virus. De ervaring heeft echter geleerd dat hybride werken zeer veel praktische voordelen biedt. Dit is dan ook de reden dat veel bedrijven het hybride werken als “nieuwe normaal” zien. Organisaties zullen wel een aantal aanpassingen moeten doen om deze constructie vorm te geven.

Hybride werken om de voordelen van thuiswerken en het werken op locatie te combineren

Dat het hybride werken de toekomstige manier van werken is, zijn velen het over eens. Het is een constructie waarbij de voordelen van het thuiswerken en het werken op locatie op een praktische manier gecombineerd worden. Hierbij zal er één of twee dagen thuis worden gewerkt. Het kantoor wordt hiermee op een andere manier gebruikt. Dit wordt een soort co-locatie plek of een clubhuis waarin medewerkers elkaar ontmoeten voor werkoverleg, vergaderingen, teamwork, presentaties en ontspanning. Daarnaast kunnen er desgewenst andere locaties gebruikt worden voor deze laatstgenoemde activiteiten.

Op deze manier kan hybride werken het beste vormgegeven worden

Uiteraard vraagt de omslag van de “oude situatie” (dus het fulltime werken op kantoor) naar het hybride werken een aantal belangrijke aanpassingen. Teams moeten op een andere manier aangestuurd worden, er zal een gewijzigde werkwijze moeten worden vormgegeven en ook met betrekking tot de communicatiestructuur zullen er veranderingen plaatsvinden.

Een ander belangrijk punt is dat er een ergonomische thuiswerkplek geformeerd wordt. Het is hierbij goed om te realiseren dat veel lichamelijke klachten worden veroorzaakt door een verkeerde werkhouding. Door de beschikbaarheid te hebben over geschikt kantoormeubilair wordt de kans op klachten al een stuk gereduceerd.

Aanpassingen aan het kantoor om een optimale werkomgeving te creëren

Tot slot zijn er een aantal aanpassingen aan het kantoor nodig om een hybride werkomgeving te creëren. Zoals aangegeven krijgt een kantoor een meer sociaal karakter en moet dan ook voor deze doelstelling worden ingericht. Bij deze nieuwe invulling zijn factoren als ergonomie, klimaat, akoestiek, groen, sfeer en IT-faciliteiten zeer belangrijk maar mag de DNA van de organisatie in geen geval uit het oog verloren worden. Veel organisaties ervaren het als groot struikelblok om een nieuwe werkomgeving te creëren die aan al deze eisen voldoen. Zij kunnen hierbij echter gebruik maken van de expertise van bedrijven die zich gespecialiseerd hebben op gebied van het creëren van een hybride werkomgeving. Deze gespecialiseerde bedrijven bieden een complete maatwerk service aan om een bedrijfsruimte optimaal in te richten met het oog op het nieuwe normaal.

Bron: InsideOffice.nl